Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua theme tại MuaTheme.com

  • MuaTheme chỉ hoàn tiền trước khi chúng tôi gửi theme cho khách hàng.
  • Số tiền hoàn sẽ là số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng.
  • Tùy vào tình huống MuaTheme có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu thấy hợp lý.